Mirador

Novartis

Actionnariat du groupe 2021

en %

  Part (en%)
JPMorgan Chase Graphique 11,10
Chase Nominees Graphique 8,80
Bank of New York Mellon Graphique 6
Nortrust Nominees Graphique 4,20
Emasan Graphique 3,70
UBS Fund Graphique 2,30
Credit Suisse Funds Graphique 2,10
Autres Graphique 61,80
©2022 Mirador/GRESEA